ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

Program


10:00
Rejestracja uczestników
12:00 - 13:00
LUNCH
14:00 - 14:30
Uroczyste otwarcie Zjazdu

Wykład wprowadzający

Od przeszczepiania komórek krwiotwórczych do komórek CAR-T

prof. dr hab. n med. Wiesław W. Jędrzejczak

14:30 - 15:15
Sesja I
14:30 - 14:35
Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow

14:35 - 14:40
Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Hematologii

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda

14:40 - 14:45
Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

14:45 - 14:50
Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

14:50 - 14:55
Wystąpienie Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

dr n. med. Monika Pintal – Ślimak

14:55 - 15:15
Poszukiwania biomarkerów w nowotworach głowy i szyi

prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek

15:15 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 16:55
Sesja II – HEMATOLOGIA
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech- Marańda, prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk
15:30 - 15:50
Standardy diagnostyczne w rozpoznawaniu i leczeniu chłoniaków

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech- Marańda

15:50 - 16:05
Opis przypadku klinicznego pacjenta z chłoniakiem

dr n. med. Kamil Wiśniewski

16:05 - 16:25
Pułapki diagnostyczne w ocenie mikroskopowej morfologii limfocytów

dr n. farm. Aneta Wrzyszcz

16:25 - 16:40
Zakresy referencyjne w hematologii

prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

16:40 - 16:55
Morfologia krwi obwodowej w diagnostyce zespołu hemolityczno-mocznicowego.

dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

16:55 - 17:20
Przerwa Kawowa
17:20 - 19:00
Sesja III – KOAGULOLOGIA
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, prof. dr hab. n. med. Jacek Golański
17:20 - 17:40
Zakrzepowa plamica małopłytkowa okiem hematologa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

17:40 - 18:00
Rola oznaczeń ADAMTS13 w laboratorium hematologicznym

dr n. med. Beata Baran

18:00 - 18:20
Personalizacja w diagnostyce laboratoryjnej układu hemostazy – na przykładzie płytek krwi

prof. dr hab. n. med. Jacek Golański

18:20 - 18:40
Nowoczesne technologie i współczesne możliwości wykonywania oznaczeń specjalistycznych w koagulologii

dr n. med. Magdalena Szczypka, Werfen Polska

18:40 - 19:00
Ocena łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu (mTBI) za pomocą nowych biomarkerów

mgr Michał Zarębski, Abbott Polska

20:00 - 22:30
Kolacja
09:00 - 10:20
SESJA IV – PATOMORFOLOGIA
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Magdalena Bodnar
09:00 - 09:20
e -Patomorfologia wyzwanie przyszłości

prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

09:20 - 09:40
Histotechnolog – spojrzenie oczami diagnosty laboratoryjnego

prof. dr hab. n. med. Magdalena Bodnar

09:40 - 10:00
Standaryzacja badań patomorfologicznych oczami praktyka

lek. med. Błażej Szóstak

10:00 - 10:20
Patologia cyfrowa – nowe oblicze patomorfologii

dr n. med. Jarosław Kula, Roche Diagnostics

10:20 - 10:40
Przerwa Kawowa
10:40 - 11:55
SESJA V AUTOIMMUNOLOGIA / GENETYKA
Prowadzący: dr hab. n. farm. Wirginia Krzyściak, dr n. med. Katarzyna Fischer
10:40 - 11:00
Immunologiczne przyczyny niepłodności

prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

11:00 - 11:15
Celowany panel genowy u pacjentów z niepłodnością partnerską

dr n. med. Adam Pudełko

11:15 - 11:30
Nowoczesne technologie w reumatoidalnym zapaleniu stawów - czy pomogą w monitorowaniu leczenia i poprawie jakości życia pacjentów?

dr n. med. Zofia Guła, prof. dr hab. med. Mariusz Korkosz

11:30 - 11:45
Diagnostyka cytometryczna w alergologii - zasada i wykorzystanie testu aktywacji bazofilii

dr hab. n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel

11:45 - 11:55
Celiakia – wciąż (za) długa droga do diagnozy

dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun Polska

11:55 - 12:10
Przerwa Kawowa
12:10 - 13:30
SESJA VI IMMUNOLOGIA TRANSFUZJPOLOGICZNA
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka
12:10 - 12:30
Krwinki czerwone -wyzwania współczesnej transfuzjologii

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

12:30 - 12:50
Konflikty serologiczne matczyno-płodowe - od laboratorium do kliniki

dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka

12:50 - 13:10
Nieinwazyjna diagnostyka antygenów komórek krwi płodu w konfliktach matczynopłodowych

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Orzińska

13:10 - 13:30
Badania immunohematologiczne- droga do bezpiecznego przetoczenia krwi

dr n. med. Monika Pelc-Kłopotowska

13:30 - 14:30
LUNCH
14:30 - 15:50
SESJA VII MIKROBIOLOGIA/PARAZYTOGIA
Prowadzący: prof. dr hab. n med. Tomasz J. Wąsik, dr hab. n med. Maria Szymankiewicz
14:30 - 14:50
Rola diagnostyki wirusologicznej w ograniczaniu epidemii HIV

prof. dr hab. n med. Tomasz J. Wąsik

14:50 - 15:10
Pacjent onkologiczny w diagnostyce mikrobiologicznej

dr hab. n med. Maria Szymankiewicz

15:10 - 15:30
Nowe wyzwanie - Kompleksowe podejście w diagnostyce mikrobiologicznej

dr hab. n med. Edyta Podsiadły

15:30 - 15:50
Celowość klasycznej diagnostyki mikrobiologicznej w ginekologii

dr n. med. Małgorzata Romanik

15:50 - 16:10
Przerwa Kawowa
16:10 - 18:00
SESJA VIII ONKOLOGIA/ BIOCHEMIA I/TESTY POCT
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik
16:10 - 16:25
Zespół 3PA - wyzwanie dla endokrynologa i genetyka. Znaczenie diagnostyki genetycznej i hormonalnej na przykładzie analizy przypadków.

dr n. med. Anna Skalniak, dr n. med. Ewelina Rzepka

16:25 - 16:45
Ocena ryzyka nowotworowego w chorobach układowych tkanki łącznej – istotna rola biomarkerów immunologicznych

dr n. med. Katarzyna Fischer

16:45 - 17:05
Schizofrenia – mit jedynej prawdziwej przyczyny – prezentacja przypadków

dr hab. n. farm. Wirginia Krzyściak, dr hab. n. med. Maciej Pilecki

17:05 - 17:25
Testy POCT – obszar regulowany w diagnostyce laboratoryjnej

dr n. med. Monika Pintal – Ślimak

 

17:25 - 17:45
Możliwości oceny hiperbilirubinemii przy pacjencie

prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

17:45 - 18:00
Metody oceny jakości badań POCT

dr n. med. Marzena Iwanowska

19:00 - 23:00
Uroczysta kolacja uczestników Zjazdu
09:00 - 11:15
SESJA IX - BIOCHEMIA II
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
09:00 - 09:20
Nowe parametry diagnostyczne w uszkodzeniu mózgu

prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

09:20 - 09:40
Hormon anty-Müllerowski w patofizjologii i diagnostyce zespołu policystycznych jajników

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

09:40 - 10:00
Jatrogenna cukrzyca w wyniku przedawkowania hormonu wzrostu - opis przypadku

prof. dr hab. n. med. Olga Ciepiela

10:00 - 10:15
Problemy z eGFR w praktyce klinicznej i laboratoryjnej – prezentacja przypadków

dr. n. med. Paulina Dumnicka

10:15 - 10:35
HDL - więcej niż transportery lipidów

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

10:35 - 10:55
Lipoproteina (a) – same wyzwania

prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

10:55 - 11:15
Nowe spojrzenie na oznaczanie Lp(a)

mgr Maria Cupryjak-Sasse, Roche Diagnostics

11:15 - 11:40
Przerwa Kawowa
11:40 - 13:00
SESJA X - TOKSYKOLOGIA
Prowadzący: dr n med. Piotr Glinicki, dr n med. Ewa Gomółka
11:40 - 12:00
Aspekty diagnostyczne w ostrym zatruciu litem – prezentacja przypadków

dr n med. Ewa Gomółka, dr n med. Piotr Hydzik

12:00 - 12:20
Postępy w diagnostyce laboratoryjnej zmian nowotworowych nadnerczy

dr n med. Piotr Glinicki

12:20 - 12:40
Opiniowanie w przypadku zatrucia azotynami – prezentacja przypadków

dr hab. n. farm. Beata Bystrowska, dr hab. n. med. Sebastian Rojek, prof. dr hab. med. Tomasz Konopka

12:40 - 13:00
Digital Healthcare Future

mgr Marcin Kwiatek Abbott, Polska

13:00 - 14:30
SESJA XI MŁODZI MEDYCY-PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Prezentacje ustne streszczeń wyłonionych w ramach konkursu

13:00 - 13:15
Laktoperoksydaza jako biocząsteczka o działaniu przeciwbiofilmowym

Marcin Magacz

13:15 - 13:30
Zaburzenia homeostazy wapnia, magnezu i fosforanów: częstość występowania, prawdopodobne przyczyny i skutki

Justyna Malinowska

13:30 - 13:45
Wykorzystanie ludzkich organoidów nerkowych w badaniach nad uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym

Anna Radajewska

13:45 - 14:00
Możliwości wykorzystania flag i komunikatów na przykładzie analizatora hematologicznego serii Sysmex XN 1000 w diagnostyce zaburzeń hematologicznych

Dorota Sławińska

14:00 - 14:15
Oznaczanie sercowej troponiny I - nowoczesne rozwiązania w celu poprawy postępowania diagnostyczno-klinicznego u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego

Piotr Gajewski

14:15 - 14:30
Rozdanie dyplomów laureatom I, II i III miejsca
14:30 - 15:00
Zakończenie
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.